Jonas Venström

Jonas är företagaren, entreprenören och den evige studenten som dykt djupt i målorientering, hur vanor påverkar våra liv, vinnande mentalitet, företagskultur och digital strategi. Idag är han delägare i Veroveli, Just Value, Prinet, IncuTank och MySpot. Han föreläser när möjlighet finns och drivs av möjligheten att inspirera och påverka företagsamma och potentiellt företagsamma människor.

Jonas Venström, företagare, entreprenör, talare, coach och mentor

Med en lång erfarenhet av både entreprenörskap, ledarskap, IT och strategiska beslut har Jonas ett väl förankrat perspektiv på vad som krävs för att bygga och genomföra strategier på ett vinnande sätt och därigenom bygga företag i linje med ledningens kulturella värderingsgrund.  Jonas framgång bygger på att… [skriv mer]

Jonas passion för företagande och företagsamma människor är inspirerat av att hans far drev företag och att Jonas tidigt fick en god insyn vad det innebär att vara företagare specifikt, men också hur det är att vara företagare i Sverige. Företagare är hjältar som bygger Sveriges välfärd till en mycket stor del. En övervägande majoritet av nya jobb skapas idag av små och medelstora företag.