Boka in Jonas till event

Workshop

I detta format berättar Jonas om sina erfarenheter, reflektioner och teorier. Detta inom ett av de områden där han har grävt djupare. Kommunikationen sker relativt enväg, även om frågor och inlägg naturligtvis är välkomna.

Föreläsning

En interaktiv diskussion runt ett visst område med ett konkret resultat utifrån bestämt syfte och mål med workshoppen. Detta inom ett av de områden där Jonas har arbetat och kan säkerställa att resultatet blir relevant.

Coaching

Känner du att du har ett specifikt behov inom något av de områden Jonas jobbar med. Efter många år inom ledarskap och vilja att få andra att lyckas kan Jonas stödja dig framåt i karriären och i livet.

Boka Jonas nu