Mentor & Coach

Behöver du en Mentor eller Coach

Att arbeta med en coach eller att arbeta med en mentor har vissa likheter, men också vissa skillnader. Jonas kan arbeta enligt båda metoderna eller en blandning beroende på önskemål. Hur dessa två kombineras reder man bäst ut via ett sonderande möte där målsättningar och önskemål kan redas ut och en initial inriktning beslutas.

Vad kan du förvänta du dig uppnå med Jonas som  coach/mentor?

Medan en renodlad coach arbetar på kortare sikt och fokuserar på faktiska handlingar, skiljer det sig mot en mentor som snarare erbjuder en säker miljö att diskutera alla möjliga olika frågor gällande personlig framgång på lite längre sikt, men inte heller begränsar sig mot frågor om personliga egenskaper och privatliv. Det innebär också att mentorskap innebär att man bygger en närmre relation i syfte att värna den trygga relationen, medan en coach kan arbeta mer direkt för att lösa specifika situationer.

Hur arbetar du med Jonas som coach/mentor?

En coach jobbar i syfte att förbättra individens prestation i nuvarande situation. Genom att utöka eller vässa personens färdigheter. När detta mål är uppfyllt är en coach per definition klar. Detta till skillnad från en mentor som arbetar mot en mer övergripande utveckling med inriktning på framtiden. Detta får som följd att coaching kan användas mer direkt, adressera mer konkreta mål/aktiviteter och det behöver ingen större planering. Däremot en mer mentor-inriktad approach kräver mer strategiskt tänk och att personligheter passar ihop. Detta då det innebär ett mer långsiktigt arbete och djupare förändring.