Entreprenör

Hur blev Jonas entreprenör och företagare

Historien började med att Jonas far var en entreprenör och drev eget företag sedan Jonas var i yngre tonnåren. En följd av detta är att hans syn på ekonomi i helhet och värdeskapande och entreprenörer i synnerhet påverkats i stor omfattning. Dessa erfarenheter och händelserna hans far berättade om har Jonas tagit med sig in i sitt eget företagande. I första hand har detta, tillsammans med reflekterande och analyserande gett nya ideer och tankar som formulerat Jonas nuvarande livssyn och passion för företagande och företagsamma människor.

Centralt för entreprenören Jonas

Allt eftersom Jonas har byggt upp sin egen erfarenhet i företagande har hans olika kunskap och kompetens inom området utvecklats. Att driva företag av mindre karaktär innebär ofta att många kompetensområden behöver finnas på plats. Dessa behöver allt som oftast företagaren själv lära in. Jonas har utvecklat sig inom strategi, ekonomi, bokföring, investeringsanalyser, avtalsjuridik, HR, löner, budgetarbete och mycket mer. Som entreprenör är man tvungen att lära sig mycket inom många olika områden.

Utöver kompetens är det viktigt för en entreprenör att ha tydliga värderingar och att dessa stämmer överens med företagets struktur och kultur. När dessa inte går hand i hand kommer det resultera i konflikter av olika slag som missgynnar företaget och entreprenören. Oavsett faktisk roll, en företagare eller entreprenör har är detta centralt. Som styrelseledamot, VD eller chef, måste individens värderingar stämma överens med företagets.

En positiv syn på entreprenörer och företagsamma människor

Entreprenörer och företagare är de sanna hjältarna i dagens Sverige. De bygger verksamheter som skapar värde för hela samhället både genom att skapa jobb men också via skattsedeln. Detta gör de med risk för sin egen privatekonomi, sin familj och många gånger sin hälsa. Om Jonas har möjligheten hjälper han mer än gärna andra entreprenörer och företagare med sina erfarenheter och sin kompetens.

Människor som vill arbeta och bidra. Personer med vinnande mentalitet och driv som vill utvecklas och uppnå nya mål tillsammans är en hörnsten i alla företagsbyggen. Det finns i princip ingen entreprenör som har klarat sig utan att omge sig med andra duktiga människor. Att bygga ett vinnande team är ofta det som skapar framgång i ett företag.