Kreativitet

Grunden för kreativitet

Kreativitet handlar om att skapa nya ideer och tankar och realisera dessa i verkligheten. Oftast handlar det om att associera olika fakta och hitta hur dessa kan stödja varandra och bli något mer. Att utifrån sin erfarenhet, kompetens och egenskaper hitta vägar att kombinera dessa för att lösa problem, hitta möjligheter och skapa utveckling. Det är för mig kreativitet. Inga företag blir riktigt framgångsrika utan dessa inslag. Företag kan visserligen gå bra även utan kreativitet, men de blir aldrig exceptionella.

Ett synsätt är att uttrycka kreativitet som en förmåga att se ovanliga samband, att lämna gamla vanor och hitta nya sätt. Kreativitet ger associationer och idéer. Att våga tänka positivt och ha en positiv mental attityd gynnar ett ständigt idéflöde. Fantasin är en viktig del i kreativiteten. Vi bearbetar det vi har varit med om och formar om det som nya idéer, nya tankar och nya lösningar.

wheel

Hur lockar man fram sin kreativitet

Det finns flera aktiva handlingar vi kan ta till oss i syfte att ta fram vår kreativitet. Det kanske mest uppenbara handlar om att ägna oss åt aktiviteter som engagerar högra hjärnhalvan. Den står enligt vetenskapen för mer intuitiva förmågor. En spännande del i detta är dock att matematiska förmågor ska ligga i vänstra hjärnhalvan. Samtidigt är det välkänt att musikalitet och matematisk förmåga ofta hänger ihop.

Det finns vissa områden att undvika om man vill utveckla sin kreativitet. Ett bra exempel är stress. Stress låser områden av hjärnan och begränsar således kreativiteten. Något som påverkar kreativitet positivt är lustigt nog uttråkning. Så att skapa en situation där man är lugn och uttråkad är en bra väg till kreativitet. Det finns många spännande verktyg att arbeta med för att bygga sin kreativitet.