Ledare

Människor, en ledares viktigaste tillgång

Att jobba tillsammans med andra människor för att skapa något mer än vad de individuellt skulle klara av är en ledares grundläggande uppgift. En central insikt för en ledare är de anställdas värde. Direkt av det kommer att en cital ledaregenskap är empati. Om en person som arbetar med dig mår bra, trivs och känner sig uppskattad kommer denne vara mer motiverad att göra ett gott jobb och mer engagaerad att vara en del av företagets fortsatta utveckling.

Hur bör en ledare fatta beslut?

En viktig del av en ledares arbete är att fatta beslut. Dessa fattas dagligen, normalt sett i stor mängd. En god ledare fattar dessa beslut baserat på fakta, målsättningar och företagets värderingar och kultur. Känslor ska inte vara inblandade i beslut om dessa ska bli god med bra resultat.

Har då inte känslor någon plats hos en ledare? Visst har de det! En ledare bör ha med sina känslor när just värderingar man arbetar med sätts. En ledare bör ha empati och förståelse för sina medarbetare. Känslor är oerhört viktiga hos en bra chef, men de bör inte påverka viktiga beslut. När ett beslut väl är fattat bör det genomföras med alla medel. I och med att bra beslut är grundade på fakta bör beslutet inte ändra så länge fakta inte förändrats.

Kommunikation – en ledares viktigaste verktyg

Då en ledares mest centrala uppgift är att få sina medarbetare att må bra, måste en ledare kunna påverka sina medarbetare. Det viktigast verktyget för att påverka andra är kommunikation. Det mest komplexa verktyget för en ledare är kommunikation. Alla människor sänder och tar emot med olika filter. Dessa filter grundar sig i erfarenheter, upplevelser, uppväxtmiljö,gener och personlighet.

Svårigheten med kommunikation blir snabbt uppenbart när man leker den så kallade viskningsleken, där personer som sitter i en cirkel viskar en mening som får gå varvet runt. Utan undantag kommer meningen vara ändrad efter ett varv. En ledare som kan både ta emot och delge information på ett tydligt och korrekt sätt har vunnit mycket redan där.

Målfokuserat arbete och vision

speed of trust