Passion

Passion är ett kraftfullt begrepp

Ordet passion i sig självt kan betyda kraftig eller lockande sinnesupplevelse eller känsla. En annan innebörd av ordet är omåttlig förtjusning och entusiasm eller längtan efter någonting. Båda dessa tolkningar är intensiva och starka i sig själva, vilket i sig påvisar vikten och den inneboende kraften i passion. Det är precis här vi vill befinna oss. I mitten av vår egen styrka och kraft och dra nytta av dess energi och genomslagskraft. Om vi letar efter de mest passionerade människorna i vår omgivning finner vi snart att dessa ofta är ledande inom sitt område, entreprenörer eller innovatörer.

Passion för något driver oss genom vår egen längtan vilket drar oss till handling. Den tvingar våra tankar mot en situation, ett objekt eller ett mål. Passion är den basala grunden i att någonsin bli framstående inom ett område. Saknar du passion kan du fortfarande vara bra på något men du blir aldrig enastående utan det sanna glödande begäret att nå fram. Utan denna centrala drivkraft kommer du inte sväva högt och nå dina drömmar. Sann passion tenderar att hålla en person fokuserad and näst intill besatt av det man längtar efter. Det är en vital del i att lyckas. Ofta kan också kreativitet och passion gå hand i hand.

Hur passion på jobbet kan flytta berg

Att arbeta tillsammans med individer som drivs av sin passion har vi alla haft turen att göra någon gång. Finns det något mer inspirerande, spännande och intressant än att arbeta med en person som verkligen drivs av det de jobbar med? Den entusiasm som dessa personer har smittar snabbt av sig till andra och kan lyfta en hel grupp till nya nivåer. Detta gör passion till en viktig egenskap hos en god ledare.

Jobbar du själv med det du brinner för? Vilka delar av ditt arbete känner du passionerat för? Har du svaren på dessa frågor vill jag gratulera. Det måste vara fantastiskt att arbeta med saker du känner så starkt för. Om svaren på frågorna saknas, vill jag starkt rekommendera att lägga tid på reflektion runt desamma. Att hitta de delar i jobbet som man brinner för är värt väldigt mycket. Både för en själv, men också för de som man arbetar tillsammans med. Det kan förgylla både ditt eget liv men även andras.