Skoj

Roligt på jobbet

Forskning pekar på att vi har kul på jobbet om; vi finner meningsfullhet, social interaktion med kollegor, kunder och/eller patienter, får feedback från chefen, kollegorna och/eller kunderna, möter utmaningar och får möjlighet till utveckling, har variation, samt i samhällets ögon har ett statusyrke.

Självklart är det fantastiskt om man kan ha roligt på jobbet! Vad som dock kan diskuteras vidare är vad roligt på jobbet är? I mina tankar är glädje och ett roligt jobb beroende av engagemang, delaktighet, kreativitet och utrymme att arbeta på sitt eget sätt.

Skapa utrymme för skoj

Vad krävs då för att kunna arbeta på mitt eget sätt? Mina tankar går i banor att den jag rapporterar till ska vara nöjd med mina resultat. Om jag kan säkerställa det så kan jag arbeta med vilka metoder jag vill. Oavsett om det är kund, chef eller aktieägare jag arbetar åt. Så länge jag levererar ett resultat som de är nöjda med, så kan jag ha roligt på jobbet. Detta kräver en tydlighet från den jag rapporterar till, så att jag vet vad jag ska leverera. Det kräver också en tydlighet från mig att presentera att mina resultat går hand i hand med den leverans som förväntas.

Allt ovan är sant. Grunden för detta är dock att varje individ, ledare som medarbetare, tar sitt ansvar i att skapa rätt miljö på jobbet. Det krävs att varje individ kommunicerar med den tydlighet som behövs för att klargöra förväntningar och leveranser. Det krävs att varje individ engagerar och intresserar sig för sin leverans och där igenom för att arbetsplatsen blir en rolig arbetsplats.