Veroveli AB

logo small

Företaget grundades år 2010 och har ambitionen att leverera de mest kompetenta konsulterna inom utveckling av mobila applikationer och webb-utveckling. Våra konsulter är mycket erfarna och kan arbeta i roller som arkitekt, senior utvecklare eller projektledare.

Vår ambition är att våra konsulter ska vara ledande i de områden vi arbetar inom. Vi är övertygade om att kvalitet överträffar kvantitet i vår ständiga jakt på lönsamhet, effektivitet och nyttorealisering.

Vi fokuserar på och värdesätter att leverera konkurrenskraftiga lösningar utifrån våra kunders behov och säkerställer samt följer upp den nytta och lönsamhet dessa realiserar.

www.veroveli.com